ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/03/1957

אשור ערבויות; המשך הדיון בתקציב משרד הסעד, משרד החוץ וסעיפים בודדים); העברות מסעיף לסעיף לתקציב 7-6

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים