ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/03/1957

חוק הקדמת בטחון; סדרי הדיון; סיכומי ועדת המשנה לאישור צווים לפי חוק לעידוד החיסכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים