ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/03/1957

המשך הדיון בתקציב לשנת 1957/58 - תשובות שר החקלאות; העברת מסעיף לסעיף בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1956/7; חוק תקציב הביניים לשנת 1957/58; חוק תקציב הביניים לשנת 1957/58, התשי"ז-1957; סקירת מר עילם על תקציב משרד העבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים