ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/03/1957

העברות מסעיף לסעיף; תקציב משרד החקלאות; תקציב משרד התחבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים