ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/03/1957

המשך הדיון על הצעת התקציב לשנת 58 \1957 (תקציב משרד הדואר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים