ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/03/1957

חוק התקציב לשנת 58 \1957; סיכום ועדת המשנה לעניין הוצאות השופטים והדיינים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים