ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/03/1957

המשך הדיון בהצעת התקציב לשנת 58 \1957 (סעיף ההכנסות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים