ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/03/1957

המשך הדיון בתקציב לשנת 58 \1957; חוק יהב מגן (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים