ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/03/1957

דוח ועדת המשנה בעניין היטלים לצורך יהב מגן; המשך הדיון באומדן ההכנסות; ישיבות הוועדה בשבוע של פורים; תקציב נוסף לשנת- 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים