ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/03/1957

הסברי שר האוצר להצעות מר גורי לשינויים בהצעת התקציב לשנת 1957/58; הצבעות על הצעות חברי הוועדה לתקציב הנוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים