ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1957

המשך הדיון בהצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים