ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/03/1957

חוק התקציב (מס 3) לשנת 57 \1956 שיטת המכרזים בביצוע עבודות שיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים