ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/03/1957

המשך הדיון בתקציב הנוסף. לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים