ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/03/1957

המשך הדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת מס-הכנסה; הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת; חוק מסי ובלו (פינוי תעריף), התש"ט - 1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים