ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/03/1957

חוק התקציב (מס' 3) לשנת הכספים 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים