ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/02/1957

צו בדבר קביעת שעור הריבית המכסימלי פקודת מס-ההכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים