ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/02/1957

הדיון בצו בדבר קביעת שיעור הריבית המכסימלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים