ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/02/1957

העברות מסעיף לסעיף; סיום הדיון בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; תשובת משרד האוצר על שאלות חברי הוועדה ביחס לאומדן ההכנסות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים