ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/02/1957

דיון על הצעות שר האוצר לכיסוי הגירעון התקציבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים