ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/02/1957

החלטה בדבר משכורת הדיינים המוסלמים (קאדים); המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1957/58; חוק מסי מכס (שינוי תעריף), התשי"ט - 1949 - החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מכס (צו מס' 11); סעיף 79 של החוק לתיקון חקירת מס - הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים