ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/02/1957

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס-הכנסה; שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים