ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/02/1957

דו"ח יו"ר ועדת משנה בשאלת קביעת תעריפי החשמל; המשך הבירור בעניין מס נסיעות חוץ לעובדי אל-על; העברות מסעיף לסעיף לשנת 1956/7

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים