ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/02/1957

דו"ח ועדת המשנה לבירור שאלת הטלת מס נסיעות חוץ על עובדי "אל-על"; תיקונים לפקודת מס הכנסה; תקנות בדבר פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים