ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/02/1957

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים