ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/02/1957

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים