ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/02/1957

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שאלת העלאת מחירי הדלק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים