ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/01/1957

דו"ח ועדת המשנה לבירור בקשות בקשר לחוק מלווה-חובה; מכתב שר האוצר בעניין פרסום רשימת הנישומים; שאלות לשר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים