ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/01/1957

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה ערבות הממשלה להלוואות חקלאים; סיום הדיון בחוק הריבית; ערבות מטעם המדינה למתן אשראי נוסף לחקלאות בסכום של 6000000 ל"י

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים