ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/01/1957

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים