ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/01/1957

אישור תכניות החיסכון של בנק לאומי, בנק א"י לדיסקונט ובנק אלרן; תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים