ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/01/1957

חוק הריבית, התשט"ז - 1956 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים