ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/01/1957

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; צו תעריף המכר והבלו על בנזין; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים