ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/01/1957

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; חוק הריבית (תשט"ז-1956)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים