ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/01/1957

אישור צווים לפי חוק לעידוד החיסכון; חוק לעידוד החיסכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים