ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/01/1957

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; תכנית לקידום בניית שיכון עולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים