ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/01/1957

המשך סקירתו של מר שרף על מבנה תקציב ההכנסות; חוק הריבית; מקורות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים