ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/12/1956

המשך הדיון בחוק הריבית; העברה מסעיף לסעיף בתקציב הפיתוח למשרד החקלאות; חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), התשי"ז - 1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים