ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/12/1956

המשך הדיון בחוק הרבית; ערבות מטעם המדינה לחברת צי"ם; תקציב ההכנסות לשנת התקציב 1957/58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים