ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/12/1956

דיון בשאלת ההלאמה של חברת "מקורות" (הצעה לסדר היום שהועברת לוועדת הכספים); חוות דעתו של היועץ המשפטי בקשר ל"תוספת השלישית " סעיף 7 לחוק התקציב; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים