ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/12/1956

גבית שכר דירה מבתי"ס של הרכוש הנטוש; המשך הדיון בחוק הריבית; חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א-1950. (צו בדבר פטור מתשלום מס); מס קניה על תושבים חוזרים; צווים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים