ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/12/1956

חוק בריבית; מס קניה (תושבים חוזרים); סיכומיה של ועדת המשנה בענייני שכר וענין העברות מסעיף לסעיף; שאלות חברי הוועדה לשר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים