ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/12/1956

המשך דיון בחוק הריבית; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת רוקח בעניין תביעת הממשלה לתשלום שכר דירה עבור ביה"ס ע"י הרשויות המקומיות; השלמת סקירתו של שר הפנים על ועדת טל"ח; צו מס קניה (פטור) (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים