ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/12/1956

צו בדבר; שונות; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים