ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/11/1956

חוק הריבית; חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חרום (תשלומי חובה); צו מס הכנסה (קביעת דיווידנד על הכנסה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים