ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/11/1956

דיון במלווה בטחון; הדיון בדרכים לכיסוי הוצאות הבטחון; המשך הדיון בעניין "מקורות"; העברות מסעיף לסעיף בתקציב תכניות לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים