ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/10/1956

שאלות ותשובות לשר האוצר ושר החקלאות; שאלת עליית האינדכס ב-13 נקודות כחודש ספטמבר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים