ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/10/1956

סקירת שר האוצר; שאילתות והצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים