ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/10/1956

העברות מסעיף לסעיף בתקציב לשנת 1956/57 (משרד הבריאות); העברות מסעיף לסעיף בתקציב לשנת 1956/57(משרד הסעד); חוק תשלום פיצויים מאיטליה; שאלת העלאת תעריפי החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים