ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/10/1956

סדרי עבודת הוועדה ושאלות למ"מ שר האוצר; פדיון מוקדם של מלווה חובה; צו תעריף המכס והפטיר (מס'32); צו תעריף המכס והפטור (מס'2); צו תעריף המכס והפטור (סרטי קולנוע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים