ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/09/1956

אישור ערבות לחברת "אל-על"; שונות; תקציב אופרטיבי של אגף הנכסים לשנת הכספים 1956/57; תקציב מטבע חוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים